Make-up Artist

​Céline Feltgen

Wann dir fir ee Schwangerschaftsshooting oder fir ee Familyshooting wellt gestylt a geschminkt ging da kennt dir ich gär beim Céline mellen.

Praisser : 

85 Euro Make-Up + Hoerstyling

70 Euro just Make-Up

  • Facebook Grunge